Mellomstore barn

Velkommen til Bortistu!

Her holder treåringene til. Treåringene er kjent for å ha et «prosjekt» som går ut på å finne ut hvem de egentlig er. Dette er alderen der vi kan se en del protester fra barnet, og det er en naturlig og positiv utvikling og et steg på veien mot å bli et selvstendig menneske. 

Her på Bortistu har vi fokus på at barna skal utvikle seg, leke og oppleve fremgang og mestring. Vi tilbringer mye tid ute, der vi utforsker nærmiljøet og lærer om naturens fenomener. 

Vi samarbeider også tett med Framstu, og har lekegrupper som kan variere med tanke på modenhet og utvikling.

Du kan nå oss på 91 38 60 73

9

Søte små

På Bortistu er vi 9 barn fulle av energi! Her går det unna fra morgen til ettermiddag. Vi liker oss godt her på Bortistu.

3

Kompetente ansatte

På Bortistu er vi 3 kompetente ansatte som lar barna få utfolde sin nysgjerrighet gjennom hele dagen. Det skal være trygt å være barn på Bortistu.

Våre kompetente ansatte ved

Bortistu