Mellomstore barn

Velkommen til Framstu!

Her holder treåringene til. Treåringene er kjent for å ha et «prosjekt» som går ut på å finne ut hvem de egentlig er. Derfor er grensesetting på en god og omsorgsfull måte, samt sosial kompetanse hovedfokuset her. 

Dette er alderen der vi kan se en del protester fra barnet, og det er en naturlig og positiv utvikling og et steg på veien mot å bli et selvstendig menneske. Her på Framstu har vi også fokus på at barna skal utvikle seg, leke og oppleve fremgang og mestring. Vi tilbringer mye tid ute, der vi utforsker nærmiljøet og naturens fenomener. 

Du kan nå oss på 91 38 69 23

Vi samarbeider også tett med Bortistu, og har lekegrupper som kan variere med tanke på modenhet og utvikling. 

13

Søte små

På Framstu er vi 13 barn fulle av energi! Her går det unna fra morgen til ettermiddag. Vi liker oss godt her på Framstu.

4

Kompetente ansatte

På Framstu er vi 4 kompetente ansatte som lar barna få utfolde sin nysgjerrighet gjennom hele dagen. Det skal være trygt å være barn på Framstu.

Våre kompetente ansatte ved

Framstu